Over Filling the gap

English below

Filling the gap. De reconstructie van een bloklfuitconsort uit het midden van de 15e eeuw

Historische bronnen maken aannemelijk dat een blokfluitconsort in het midden van de 15e eeuw in Europa gemeen goed was en een repertoire van deze spelers kunnen we reconstrueren. Maar blokfluiten uit die tijd zijn er niet. De vroegste overgeleverde blokfluiten dateren uit de eerste helft van de 16e eeuw en worden slechts voorafgegaan door een vijftal archeologisch gevonden blokfluiten van rond 1400 of eerder in de 14e eeuw.

Op basis van hernieuwd onderzoek naar de Dordrecht-blokfluit (voor 1418/21) en de vergelijking met de vroeg 16e-eeuwse instrumenten heeft Aventure een blokfluitconsort uit het midden van de 15e eeuw gereconstrueerd.

Filling the gap is een interdisciplinair project geworden waarin archeologische muziekhistorische, instrumentkundige en uitvoerings-praktische informatie gecombineerd is. Daarbij werd van moderne technieken als radiologie gebruik gemaakt en van de experimentele uitvoeringspraktijk van de musici-onderzoekers.

Met drie ingangen laat deze site zien hoe de reconstructie van een midden 15e-eeuws blokfluitconsort tot stand gekomen is: De Dordrecht-blokfluit en het CT-onderzoek; De reconstructie van een midden 15e-eeuws bloklfuitconsort; Het repertoire van instrumentalisten tussen 1450 en 1470.

De site is in beweging en wordt telkens met nieuw beschikbaar materiaal aangevuld.

About Filling the gap. The reconstruction of a recorder consort from the mid-16th Century

Historical sources support the idea that recorder consorts were widespread throughout Europe in the middle of the 15th century and we can reconstruct a repertoire that those instrumentalists would have played. However, no recorders from this period survived. The earliest extant recorders date from the first half of the 16th Century, and are preceded by 5 archeologically found recorders from around 1400 and earlier in the 14th Century. Aventure has reconstructed a recorder consort from the middle of the 15th Century based on renewed investigation of the Dordrecht recorder (pre-1418/21) and the comparison with the early 16th century instruments.

Filling the gap has become an interdisciplinary project combining information from archeology; music history; instrument making and performance practice. Modern techniques such as radiology have been used, as well as the experimental performance practice of the musician-researchers.

This site uses three portals to show how the reconstruction of a mid-15th Century recorder came to fruition: The Dordrecht recorder and the CT-scan; The reconstruction of a recorder consort from the mid-15th Century; The repertoire for instrumentalists between 1450 and 1470.

This site is a work in progress and will be continually updated as material becomes available.

Met dank aan/acknowledgments:

Dordrechts Museum, afdeling radiologie van het Albert Schweitzerziekenhuis en onze Donateurs: AFK Amsterdams fonds voor de kunst, VSBfonds en P.W. Janssen’s Friesche Stichting

 

Advertenties