Over ons

Aventure ensemble voor middeleeuwse muziek

English text below

Aventure voert laatmiddeleeuwse muziek uit. Onze uitvoeringen zijn gebaseerd op onderzoek waarbij de eigenheid van een bepaald muzikaal idioom en de cultuurhistorische context waarin het repertoire huisde, voorop staan. Aventure beschouwt daarmee laatmiddeleeuwse muziek niet als geïsoleerde op zichzelf staande kunstwerken maar als één van de aspecten van een cultuur. Deze visie en ons experimenteel musicologisch onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van instrumentale ensemblemuziek uit de 15e eeuw, maakt Aventure tot een eigenzinnig ensemble.

www.aventure-ensemble.nl

Aventure

Aventure werd opgericht in 1993 en verkreeg datzelfde jaar een eervolle vermelding tijdens het Musica Antiqua Concours in Brugge. Het ensemble concerteerde op internationale podia als Les Académies musicales de Saintes (F), het Varna International Music Summerfestival (Bulgarije), het Festival van Vlaanderen, Brugge (B) en het Netwerk voor Oude Muziek (NL) met programma’s variërend van de verhalende eenstemmige muziek rond Oswald von Wolkenstein (CD: O, snode welt, AC Classics, 1995), de Latijnse Conductus en Adam de la Halle tot de Nederlandse meerstemmige muziek uit Handschrift Koning (CD’s: Adieu, naturlic leven mijn; Ons is een kijnt geboren, Challenge Records, 2007).

Repertoire

Sinds 2007 focust Aventure op de muziek uit het 15e-eeuws Europa benoorden de Alpen. In zes concertseries voerde het ensemble onontgonnen muziek van o.a. het Aosta Manuscript, de Basel Songbooks, de Codex Sankt Emmeram, Codex Breslau, Leopold Codex, het Schedelsches Liederbuch, het Glogauer Manuscript en de Trente Codices uit. Maar ook de monodie uit bronnen als het Gruuthuse-handschrift, het Mönch-repertoire, diverse Centraal Europese Cantionales en Nederlandse kloosterhandschriften behoort tot ons actuele repertoire.

Educatief

Het ensemble ontwikkelde in 2007 een educatief project voor VWO-scholieren ‘Van laatmiddeleeuws handschrift tot hedendaags concert’.

Sinds 2011 biedt Aventure jaarlijks de Aventure Zomerschool aan waarin amateurmusici en pre-professionelen zich in het repertoire van Aventure kunnen verdiepen.

Vanaf 2013 geeft het ensemble ook Clinics en kortere workshops waarin men zelf de muziek van een bijbehorend concert kan zingen en spelen.

In voorjaar 2014 verzorgde Aventure het project 1514: In Holland klinkt muziek rondom de Van Oostsanen-tentoonstelling in het Amsterdam Museum en Stedelijk Museum Alkmaar.

Onderzoek

In samenwerking met het Dordrechts Museum en de afdeling Radiologie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht werd in 2014/15 de Dordrecht blokfluit hernieuwd onderzocht onder leiding van Aventure. Een eerste verslag hiervan volgde tijdens de International Medieval and Renaissance Music Conference in Brussel, juli 2015.

Aventure

Aventure werkt inherent aan de muziek die zij uitvoert in een flexibele bezetting van 3 tot 7 mensen.
Ita Hijmans is artistiek leider en verantwoordelijk voor onderzoek en programma’s.

Aventure ensemble for Medieval music

Aventure performs late-Medieval music.  Our performances are on research focusing on the individuality of a particular musical idiom and the cultural and historic context in which it existed.  Aventure sees late-Medieval music, not as an isolated art form, but as one aspect of an entire culture.  This vision, and our experimental musicological investigation of the performance practice of instrumental ensemble music from the 15th Century, makes Aventure a unique ensemble.

www.aventure-ensemble.nl

Aventure

Aventure was founded in 1993. That same year, they were awarded an honorable mention during the  Musica Antiqua Concours in Brugge. The ensemble has performed on leading international podia such as Les Académies musicales de Saintes (F), the Varna International Music Summerfestival (Bulgaria), het Festival van Vlaanderen, Brugge (B) and the Netwerk voor Oude Muziek (NL) with programs varying from the narrative monophonic music surrounding Oswald von Wolkenstein (CD: O, snode welt, AC Classics, 1995), Latin conductus and Adam de la Halle to the Dutch polyphonic music from the Koning Manuscript (CD’s:Adieu, naturlic leven mijn; Ons is een kijnt geboren, Challenge Records, 2007).

Repertoire

Since 2007, Aventure has focused on the music from Europe north of the Alps in the 15th Century.  In six concert series, the ensemble performed unexplored music from the Aosta Manuscript, the Basel Songbooks, the Codex Sankt Emmeram, Codex Breslau, Leopold Codex, the Schedelsches Liederbuch, the Glogauer Manuscript and the Trente Codices, among others. But the monody from sources such as the Gruuthuse Manuscript, the Mönch-repertoire, various Central European Cantionales and Dutch cloister manuscripts also belong in our current repertoire*.

 Education

In 2007, the ensemble developed an educational project for high school students, ‘From late-Medieval manuscript to modern day concert’.

Since 2011 Aventure has been offering the annual Aventure Summer School, where amateur and pre-professional musicians can explore Aventure’s repertoire in depth.

Since 2013 the ensemble has been offering Clinics and shorter workshops connected to some of its concerts, in which participants themselves can sing and play music from the concert

In the Spring of 2014, Aventure presented the project 1514: In Holland klinkt muziek in association with the Van Oostsanen exhibit in the Amsterdam Museum and the Stedelijk Museum Alkmaar.

Research

In cooperation with the Dordrechts Museum and the Radiology Department of the Albert Schweitzer Hospital Dordrecht, the Dordrecht recorder was subjected to renewed research in 2014/15 under the direction of Aventure.  The first report of the research was presented in July 2015 at the International Medieval and Renaissance Music Conference in Brussels.

 Aventure works with a flexible cast of 3 to 7 musicians, depending on the repertoire being performed.  Ita Hijmans is Artistic Director and responsible for research and programming.

 

 

aventure-zwart-wit-cmfi
Christopher Kale, Ita Hijmans, Marco Magalhaes, Fumitaka Saito

 

Fumitaka Saito, studeerde blokfluit bij Michel Piguet aan de Schola Cantorum Basiliensis, bij Matthias Weilenmann en bij Walter van Hauwe aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Hij won prijzen bij het Blockflöten Symposium Calw in Duitsland en ‘eervolle vermeldingen’ bij het Musica Antiqua concours in Brugge.

Sinds 1992 is hij ook als blokfluitbouwer in Amsterdam gevestigd. Zijn ervaring met het onderzoeken en kopiëren en bouwen van instrumenten zet hij nu in bij de reconstructie van een blokfluitconsort uit het midden van de 15e eeuw. Hij geldt in zowel Europa als zijn geboorteland Japan als expert in het bouwen van voortreffelijke instrumenten waar topblokfluitisten graag op spelen.

Marco Magalhães, studeerde blokfluit aan het Conservatório de Musica do Porto bij Pedro Couto Soares en Pedro Silva en verder aan de Escola Superior de Música de Lisboa. Hij volgde masterclasses bij o.a. Peter van Heyghen en Kees Boeke en studeerde af aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Paul Leenhouts. Hij speelt in o.a. de Royal Wind Music en is assistent-blokfluitbouwer bij Fumitaka Saito.

Christopher Kale, studeerde zang aan de Boston University met een Bachelor’s en een Master’s degree (cum laude). Daarna won hij een internationale beurs voor studie in Amsterdam bij Max van Egmond. Christopher Kale zingt in de Cappella Pratensis, Huelgas Ensemble, Capilla Flamenca, de Boston Camerata, en het Nederlands Kamerkoor.

Ita Hijmans, artistiek leider van Aventure, ensemble voor middeleeuwse muziek, studeerde blokfluit bij o.a. Jeanette van Wingerden en specialiseerde zich vervolgens in muziek uit de middeleeuwen en renaissance aan de Schola Cantorum Basiliensis (CH). Sinds 1992 houdt zij zich voor Aventure en voor Stichting gele kraan, centrum voor oude muziek, waarvan zij mede-oprichtster is, diepgaand bezig met het uitvoeren, doceren en onderzoeken van vooral laatmiddeleeuwse muziek. Als gastdocent middeleeuwse muziek gaf zij les aan diverse conservatoria en andere muziekinstituten.
Zij combineert haar praktisch uitvoerend werk voor Aventure met onderzoek en de programmering voor het ensemble en kon zo veel onuitgegeven en onbekende muziek publiek maken. Vanaf 2007 tot heden heeft zij met Aventure een zestal concertseries vormgegeven met de zeer onbekende muziek uit het 15e-eeuws Europa benoorden de Alpen en aan het project 1514: In Holland klinkt muziek i.s.m. het Amsterdam Museum.

Zij publiceerde over de met Aventure onderzochte uitvoeringspraktijk o.a.

  • Recorderconsort ca.1500, Pictures, Extant Instruments and Repertoire, ed. Lasocki, 2005 – Tussen hof en klooster, tussen noord en zuid, laatmiddeleeuwse muziek van de Hollandse stedelingen, in Historisch Tijdschrift Holland (2008).
  • Muziekgeheimen. Speuren naar sporen van een instrumentaal ensemble repertoire in het vijftiende-eeuwse Europa benoorden de Alpen, Madoc, 2014
  • The polyphonic potential of Gruuthuse melodies from a Central European perspective: an experimental musicological exploration, ed. Frank Willaert, 2015. (verschijnt in december 2015)
  • Instrument onbekend. De reconstructie van een blokfluitconsort uit het midden van de 15e eeuw. Madoc, 2015/16 (verschijnt in januari 2016)

Maar vooral is zij een gedreven musicus en docent die wie dan ook wil enthousiasmeren voor laatmiddeleeuwse muziek.

 

Advertenties